תביעה ייצוגית מיכאל רוזן

עו"ד מיכאל רוזן - אפשרות הרשויות להודיע על חדילה מהגבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות 15/11/2012

ביהמ"ש קבע כי סעיף 9 לחוק נתן לרשויות פריבילגיה יוצאת דופן בכך שהן יכולות 'לצאת פטורות בלא כלום' מתביעה ייצוגית אם יודיעו על חדילה בתוך המועד  - להמשך תובענות ייצוגיות

 

עו"ד מיכאל רוזן - שכר טרחה וגמול לתובע מייצג בעת חדילה מגבייה שלא כדין במסגרת אגרות בנייה

בית המשפט המחוזי פסק שכר טרחה בסך 80 000 ₪ וגמול בסך 10 000 ₪ לתובע המייצג לאחר שנתקבלה הודעת חדילה מגביית רכיב "הקמת גדר" ורכיב שיורי "כל עבודה  - להמשך תובענות ייצוגיות


עו"ד מיכאל רוזן - הקריטריונים לפסיקת שכר טרחה וגמול לתובע מייצג כאשר ניתנה הודעת חדילה

בית המשפט פסק שכר טרחה בסך 160 000 ₪ וגמול בסך 50 000 ₪ לתובע המייצג לאחר שנתקבלה הודעת חדילה מגביית ארנונה בגין מוסכים בעיר בת ים בתעריף הגבוה ב-40  - להמשך תובענה ייצוגית


עו"ד מיכאל רוזן - תובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן, בגין הוספת ריבית לסכומי היטל השבחה שהוחזרו

אושר הסדר פשרה בתובענה העוסקת בשאלה מהו המועד שהחל ממנו נדרשת רשות מקומית לשלם ריבית פיגורים בגין היטלי השבחה שנגבו ביתר במצבים בהם גביית  - להמשך תובענה ייצוגית


עו"ד מיכאל רוזן - התקבלה הודעת חדילה בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל הודעת חדילה של המועצה המקומית עומר בעניין הצמדת תעריפי אגרות הביוב הנגבות על ידי המועצה – להמשך תובענה ייצוגית

 

עו"ד מיכאל רוזן - קבלת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לגבי הסדרי הסתלקות מתובענות ייצוגיות

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן במאוחד בחמש בקשות הסתלקות מתביעות ייצוגיות בנושא סימון מוצרי מזון וקבע כי על מנת ליצור אחידות בתחום זה יש לקבל  - להמשך תובענה ייצוגית


עו"ד מיכאל רוזן - גמול ושכר טרחה בסכום כולל של 60 אלף ש"ח בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל הודעת חדילה של עיריית רמת השרון בעניין הימנעות מהצמדת תעריפי הארנונה למדדים שליליים וקבע גמול בסך 15 אלף ושכר  - להמשך תובענות ייצוגיות


עו"ד מיכאל רוזן - גמול לתובע מייצג ושכ"ט עו"ד, לאחר הודעת עירייה על חדילת גבייה שלא כדין 01/10/2009

בית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לאור הודעת העירייה על חדילת גביית אגרת פינוי האשפה שנגבתה שלא כדין אך קבע כי העירייה פעלה שלא כדין  - להמשך בתובענה ייצוגית

גודיס -


סלסת שי ענקית מבית גודיס

הרשמה לניוזלטר